Valgdager

I Sel kommune er det vedtatt å ha valgting mandag 13. september 2021. På valg.no finner du generell informasjon om valget.