Ambulerende stemmegivning på institusjoner

Hvis du som velger bor på en helse- og omsorgsinstitusjon eller annen institusjon hvor kommunene avholder forhåndsstemmegivning, kan du avgi din stemme der du oppholder deg. I Sel har vi forhåndsstemming ved følgende institusjoner:

Selsro – mandag 30. aug. kl. 10-12
Sel sjukeheim – mandag 30. aug. k. 13-15
Heidalstun – onsdag 01. sept. Kl. 09 – 11
NGLMS – torsdag 02. sept. Kl. 09 – 11.

Både beboere og ansatte kan forhåndsstemme. Besøkende og andre kan også stemme  dersom det ikke er restriksjoner ifb. smittevern ved institusjonen. 

Mer informasjon finner du her.