Forhåndsstemming

Stemmesteder/tider:

Sel rådhus, Servicetorget
Tirsdag 10.august til og med fredag 10. september, mandag - fredag kl. 09:00 - kl. 14:00.
Kveldsåpent onsdag 8. september kl. 14:00 - 19:00.


Amfi Otta
Lørdag 28. august kl. 10.00-15:00 og lørdag 04. september kl. 10:00-15:00.

Aktivitetshuset
Torsdag 02. september kl. 15:00 - 19:00.

Husk å ta med  legitimasjon.