Veiledning til utfylling av listeforslag

Slik fyller du ut malen for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Formelle krav og frister

 

Det er lurt å merke seg noen formelle krav og frister:

  • Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.
  • Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen eller fylkeskommunen. Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.
  • For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, må det samles inn et visst antall underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille.
  • Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres
  • En oversikt over kandidatenes fødselsdato må følge ved listeforslaget

Mal for innlevering av listeforslag inntil 73 kandidater - Kommunestyrevalget