Åpningstider ved valglokalene

Ved Stortings- og Sametingsvalget 2017 avholdes valg i disse lokaler med følgende åpningstider:

Otta krets på Otta samfunnshus  (krets nr. 01)
    Søndag 10.09 kl. 15.00-18.00
    Mandag 11.09 kl. 12.00-19.00

Sel krets på Sel samfunnshus     (krets nr. 02)
    Søndag 10.09 kl. 15.00-18.00
    Mandag 11.09 kl. 12.00-18.00

Heidal krets i Heidalshallen         (krets nr. 03)
    Søndag 10.09. kl. 15.00-18.00
    Mandag 11.09 kl. 12.00-18.00