Stemme hjemme

De som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan forhåndsstemme eller stemme på valgdagen, kan søke om å stemme hjemme.
Send søknad til valgstyret i Sel kommune innen tirsdag 05. september.

Vi ber om at du skriver telefonnummer i søknaden. De som får godkjent søknaden blir kontaktet med beskjed om dato og tidspunkt.

For mer informasjon se her.