Representanter til styret for Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjonsdistrikt 2015-2019

Representant: Vararepresentant:
Ove Ruud, Ap Ivar Solhjem, Sp