Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019-2023

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i perioden 2019-2023 :

  • Egil Bergdølmo (leder) - epost: e.a.b@frisurf.no
  • Anne Solveig Kleivsletten
  • Eldri Svelstad
  • Lene Kristin Henriksen (Sp)
    • Vara: Åse Nordnes (Sp), Hans Svastuen (Sp)
  • Elin F. Martinussen (Ap)
    • Vara: Anne Lise Myrbråten (MDG), Kjell Madsen (SV)

Varamedlem: Rakel Lindviksmoen

Kommunedirektørens representant som deltar i møter: Virksomhetsleder TFF

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - formål og mandat (PDF, 65 kB)

Bufdir - veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse