Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2015-2019

Medlemmer:

Kjell Espelund

1. Vara:  Kari Elin Grotløkken

2. Vara: Odd R. Kristiansen

 

Marit M. Aarnes

1. Vara: Åse Nordnes

2. Vara: Hans Svastuen

 

Anne Solveig Kleivsletten

Elin Tho

Egil Bergdølmo

Vara: Anna Skreden Lien

 

Leder: Elin Tho

Nestleder: Kjell Espelund

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - formål og mandat (PDF, 65 kB)