Klagenemnd 2015-2019

Medlemmer Varamedlemmer
1. Inga Marie Norderhus, SV (leder) 1. Magnar Leirflaten, Ap
2. Arnfinn Moen, Ap 2. Eva Dahl, Ap
3. Tove Langrusten, Ap 3. Hallgeir Randheim, Ap
1. Kari Kjørum, Sp (nestleder) 1. Åse Nordnes, Sp
2. Morten Havn, H 2. Sigurd Riise, H