Heidal Håndverkstun A/L - Styrerepresentant og årsmøterepresentanter

Styrerepresentant: Vararepresentant:
Vigdis Ryen Kjell Espelund
Årsmøterepresentanter: Vararepresentanter til årsmøte:
1. Gro Lillesæter  1.Ola K. Randen
2. Lene Jevnheim 2. Hans Anders Rindhølen
3. Ola Rune Kleiven 3. Hilde Engvik Lusæter
4. Odd Ivar Svelstad