Eldrerådet 2019 - 2023

Medlemmer i Eldreråd i perioden 2019-2023:

Birgit Dyrset (Sp)

         Vara: Kari Kjørum (Sp)

                   Åse Nordnes (Sp)

 

Kjell Madsen (SV)

         Vara:  Marita Nårstad (Ap)

                   Kjell Espelund (Ap)

 

Astrid Bekkemellem

Ingvar Lindstad

Oddrun Teigen Ekre


Eli Fredriksen

 

Varamedlem:
Martha Rindhølen