Eldrerådet 2019 - 2023

Medlemmer i Eldreråd i perioden 2019-2023:

Ingvar Lindstad - leder  epostilindst@online.no 

Astrid Bekkemellem

Oddrun Teigen Ekre

Birgit Dyrset (Sp)

         Vara: Kari Kjørum (Sp)

                   Åse Nordnes (Sp)

 

Kjell Madsen (SV)

         Vara:  Marita Nårstad (Ap)

                   Kjell Espelund (Ap)Eli Fredriksen

 

Varamedlem:
Martha Rindhølen

 

Kommunedirektørens representant som deltar i møter: Kommunalsjef helse og omsorg Arild Kongsrud

Sekretær: Elisabeth Moldal