Eldrerådet 2015 - 2019

  Medlem   Varamedlemmer
1. Kjell Espelund, Ap 1. Inga Norderhus, SV
2. Birgit Dyrset, Sp 2. Oddmund Lillegård, Ap
3. Astrid Bekkemellem 1. Kari Kjørum, Sp
4. Oddrun Teigen Ekre 2. Åse Nordnes, Sp
5. Ingvar Lindstad 1. Kari Bjølgerud Hansen
6. Martha Rindhølen 2. Marit Mølmen Aarnes
7. Anne Gretha Svelstad 3. Gustav Ekre