3 faste møtefullmektiger til Sel forliksråd 2017-2020

Medlemmer:
1. Ole Jan Ellefsrud, Nyseterjordet 34, 2670 Otta
2. Kristin Haave, Dahlevn. 24, 2670 Otta
3. Syver Einangen, Sjoavegen 239, 2670 Otta