Kontakt oss

Teknisk drift Sel kommune
Kommunalsjef for plan, teknisk og eiendom:
Stillingen er utlyst.

Virksomhetsleder for plan og teknisk:
Rune Grindstuen tlf.  482 61 939
E-post: rune.grindstuen@sel.kommune.no

Fagleder teknisk drift:
Bjørn Aabakken, tlf.  977 38 314
E-post: bjorn.aabakken@sel.kommune.no

 

Kontaktpersoner teknisk drift

Veg, renovasjon, septik  Ivar Skogum 461 85 728
Kommunale avgifter  Ann Iren Sagdalen 900 80 541