Kontakt oss

Teknisk drift Sel kommune
Kommunalsjef for plan, teknisk og eiendom:
Ola Næprud, tlf.  917 12 073
E-post: ola.naeprud@sel.kommune.no

Fagleder teknisk drift:
Bjørn Aabakken, tlf.  977 38 314
E-post: bjorn.aabakken@sel.kommune.no

 

Kontaktpersoner teknisk drift

Vann og avløp  Renathe Hagelien 416 42 305
Veg, renovasjon, septik  Ivar Skogum 461 85 728
Kommunale avgifter  Ann Iren Sagdalen 900 80 541