Renovasjonssekker for 2022

Frist for å endre på abonnement for 2022 er utgått, frist for å 2023 er 01.09.2022. 

Det er 3 abonnement å velge mellom:

Standard abonnement  36 sekker Pris: kr. 2 723,-
B-abonnement 48 sekker Pris: kr. 3 363,-
C-abonnement 24 sekker Pris: kr. 2 461,-

Prisene som er oppgitt er 2022-satser (blir justert hvert år).

elektronisk skjema.

pdf-skjema for utskrift

NGR