Renovasjonssekker for 2021

Frist for å endre på abonnement for 2021 er 01.09.2020

Det er 3 abonnement å velge mellom:

Standard abonnement  36 sekker Pris: kr. 2 242,-
B-abonnement 48 sekker Pris: kr. 2 780,-
C-abonnement 24 sekker Pris: kr. 2 018,-

Prisene som er oppgitt er 2019-satser (blir justert hvert år).

elektronisk skjema.

pdf-skjema for utskrift