Levering av rundballer - Myrmoen miljøstasjon

Rundballer uten nett og snøre kan tas imot og leggast i eigen haug ved sida av hageavfallet for kverning. Pris pr. rundball for levering blir utrekna tilsvarande 3m3 hageavfall a kr. 35,-, dvs. kr. 105,- + mva.