Vedtatt detaljregulering for Myrmoen miljøstasjon og slambehandlingsanlegg

Kommunestyret i Sel vedtok 17.06.19, sak 38/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12,  detaljreguleringsplan for Myrmoen miljøstasjon og slambehandlingsanlegg.

Bakgrunnen for planarbeidet er behovet for en helhetlig plan for miljøstasjonen på Myrmoen, og samtidig sikre tilstrekkelig areal for drift og videreutvikling.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Innlandet. Eventuell klage sendes Sel kommune v/Plan og teknisk, Botten Hansens gate 9, 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøring.

Ferdig vedtatt plan
Tittel Publisert Type
Konsekvensutredning Myrmoen miljøstasjon -Støyutredning med vedtakstekst

6/25/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09. Konsekvensutredning Myrmoen miljøstasjon -Støyutredning med vedtakstekst.pdf
Konsekvensutredning Myrmoen miljøstasjon -Vann o grunn med vedtakstekst

6/25/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08. Konsekvensutredning Myrmoen miljøstasjon -Vann o grunn med vedtakstekst.pdf
Planbeskrivelse_konsekvensutredning vedtatt 17.06.19

6/25/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04. Planbeskrivelse konsekvensutredning Myrmoen vedtatt 17.06.19.pdf
Planbestemmelser_Myrmoen vedtatt 17.06.19

6/25/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03. Planbestemmelser_Myrmoen vedtatt 17.06.19.pdf
Plankart Myrmoen

6/25/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02. Plankart_Myrmoen_A2_2000.pdf
Risiko- og sårbarhetsanalyse vedtatt 17.06.19

6/25/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06. Risiko- og sårbarhetsanalyse vedtatt 17.06.19.pdf
Skredfarevurdering Myrmoen miljøstasjon og slambehandlingsanlegg_med vedtakstekst

6/25/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07. Skredfarevurdering Myrmoen miljøstasjon og slambehandlingsanlegg_med vedtakstekst.pdf
Utskrift av møtebok

6/25/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05. Utskrift av møtebok.pdf
VA-plan med vedtakstekst

6/25/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10. VA-plan med vedtakstekst.pdf