Reguleringsplan for Otta brygge - Vedtatt plan

Planen omfatter et område i Otta vest mellom Storgata og Ottaelva. Planen legger til rette for fortetting med formål bolig, forretning, kontor og tjenesteyting.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oppland. Evt klage sendes Sel kommune v/Plan og beredskap Botten Hansensgt. 9 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no innen tre uker fra kunngjøring. Evt krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning etter § 15-3 må være satt fram innen tre år.

Otta Brygge
Tittel Publisert Type
Planbeskrivelse

20.12.2017 Filtype
Planbestemmelser

20.12.2017 Filtype
Plankart

20.12.2017 Filtype
ROS-analyse

20.12.2017 Filtype
Saksutredning

20.12.2017 Filtype
Støyrapport

20.12.2017 Filtype
Utskrift av møtebok

20.12.2017 Filtype