Ny høring - Endring i forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag og landing og start med luftfartøy i Sel kommune

Sel kommune ønsker å endre forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag og landing og start med luftfartøy i Sel kommune. Endringen innebærer at største tillatte motorstyrke for båtmotor økes fra 6 HK til 10 HK i den delen av Lågen og Otta som er farbar.

 

Eventuelle merknader sendes Sel kommune, Botten Hansens gate 9, 2670 Otta eller postmottak@sel.kommune.no innen 28. mai 2019.

 

Forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag og landing og start med luftfartøy i Sel kommune gjelder ikke for ubemannede droner/modellfly.

Bruk av ubemannede droner/modellfly reguleres av nasjonal forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.

Det er ikke tillatt å bruke drone i Rondane nasjonalpark:
I verneforskriften for Rondane nasjonalpark og Dovre nasjonalpark § 3 pkt. 7.2 om støy er det et forbud mot bruk av «modellfly og lignende» i nasjonalparkene. Dvs. at bruk av drone i Rondane nasjonalpark krever dispensasjon fra verneforskriften.