Detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon – Offentlig ettersyn

Formannskapet har i møte 27.06.17, sak 67/17 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 11, å legge forslag til detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon ut til offentlig ettersyn. Planområdet ligger sentralt på Otta og omfatter i hovedsak stasjonen og skysstasjonen.

Hele planforslaget kan du lese her:

Detaljregulering offentlig ettersyn
Tittel Publisert Type
Planbeskrivelse

20.12.2017 Filtype
Plankart_1-1000_i_A1

20.12.2017 Filtype
Reguleringsbestemmelser

20.12.2017 Filtype
Ros-analyse

20.12.2017 Filtype
Utskrift_av_møtebok

20.12.2017 Filtype

Planforslaget er også tilgjengelig på Sel rådhus.

Eventuelle merknader til planen sendes Sel kommune v/ plan og teknisk, Botten Hansens gt. 9, 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no innen 01.09.17