Detaljplan Otta sentrum nord - oppstart av detaljregulering april 2016

På vegne av Skarpsno AS varsles oppstart av detaljregulering i samsvar med Plan og bygningslovens § 12-8. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny arealbruk på arealer som frem til i dag har vært brukt av Otta sag, samt noen tilgrensende områder.

Dette er sentrale områder, og ny bruk av disse til sentrumsformål, som forretninger, kontorer og boliger, passer godt inn i de planer og strategier som er lagt i forbindelse med regionsenterprosjektet.

Ny bruk av området er også i samsvar med forslag til ny kommuneplan, arealdelen og i samsvar med forslag til Regional plan for utvikling av attraktive byer og tettsteder i Oppland, som forventes godkjent i nær framtid.

Her kan du lese alle dokumentene i detaljplanen:

Detaljplan april 2016
Tittel Publisert Type
0 Oppstartbrev

20.12.2017 Filtype
1 Planavgrensing

20.12.2017 Filtype
2 Oppstartnotat

20.12.2017 Filtype
Annonse oppstart

20.12.2017 Filtype
Detaljplan Otta sentrum nord

20.12.2017 Filtype