Nå skjer det i Mostugugata! - mai 2016

Skisse Mostugugata og parken - Klikk for stort bilde

I opparbeidelsen av Mostugugata vektlegges universell utforming. Med bakgrunn i dette blir arealet hvor det i dag er parkering inn mot parken, tatt i bruk til bedre opparbeidet gangareal, som en tryggere forbindelse til Skulegata.

For å utnytte arealet mellom fortau og parken, åpnes parken opp ved å erstatte deler av eksisterende mur med en sittetrapp i skiferblokk. Det tilrettelegges dessuten med lys, benker og planter. I henhold til planen for opparbeidelse av Mostugugata blir det videre opparbeidet gateparkering integrert med grøntstrukturen på østsiden av gata.

 

Her ser du hvordan det blir med åpning fra Mostugugata og inn i Parken:

Fargeskisser Mostugugt - Klikk for stort bilde