Kulturhistorisk skilting i Otta sentrum – de blå skiltene

Som en del av prosjektet «Utvikling av Otta som by og regionsenter» skal Sel kommune sette opp 25 kulturhistoriske skilt i Otta sentrum. Hensikten er å synliggjøre kulturhistorien der tingene skjedde. De blå skiltene suppleres med egne QR-kode skilt som gir tilgang til nettsiden selhistorie.no for mer informasjon om bygningen eller gata. Sel kommune er første kommunen som tar i bruk QR-koder i sammenheng med de blå skiltene.

Blå skilt - Otta ysteri - Klikk for stort bilde

I samarbeid med Sel historie, gamle Otta sør velforening og Sel historielag skal det i første omgang skiltes 16 kulturhistoriske bygg og 9 gatenavnskilt i Otta sentrum. Etterhvert kan det være aktuelt å utvide til øvrige deler av kommunen. 

Kriterier
Kriteriene for skilting er at stedet er knyttet til en betydningsfull person, en historisk begivenhet eller virksomhet – eller at objektets alder er bemerkelsesverdig. Det settes ikke opp skilt over nålevende personer. 

Avduking
Noen av skiltene avdukes på byvandringen under byfesten lørdag 26. august. Oppmøte ved Sel rådhus kl. 13.00, eventuelt 12.30 hvis du ønsker hjelp med å laste ned QR-kode skanner.  

QR-kode skilt Loftsgård - Klikk for stort bilde