Åpent møte «Utvikling av Otta som regionsenter»

Åpent møte ble avviklet på Thon Hotel Otta den 7. mars. Det var godt frammøte med rundt 70 personer, noe som viser et stort engasjement for videre utvikling av Otta sentrum. Det ble på møtet gitt en statusoppdatering på reguleringsplanarbeid i sentrum og i regionsenterprosjektet.

Johan Nygårdsgate skal fornyes som en gå- og sykkelprioritert gate og er planlagt opparbeidet neste år. Med bakgrunn i det ble det presentert tre alternative løsningsforslag til gateutforming, utarbeidet av Asplan viak.

Det ble også anledning til å stille spørsmål og komme med innspill.
Takk til alle som deltok på møtet og alle som engasjerer seg i utvikling av Otta.

Her kan du se presentasjonen fra møtet: