Som en del av prosjektet «Utvikling av Otta som by og regionsenter» skal Sel kommune sette opp 25 kulturhistoriske skilt i Otta sentrum. Hensikten er å synliggjøre kulturhistorien der tingene skjedde. De blå skiltene suppleres med egne QR-kode skilt som gir tilgang til nettsiden selhistorie.no for mer informasjon om bygningen eller gata. Sel kommune er første kommunen som tar i bruk QR-koder i sammenheng med de blå skiltene.

Mandag 8. mai 2017 vedtok Sel kommunestyre ny gateutforming for Johan Nygårds gate. Etter vurdering av innkomne innspill og drøfting av aktuelle problemstillinger ble rådmannens forslag til vedtak av prinsippet i justert alternativ 1 vedtatt.