TilførSEL i kommuneplanarbeidet - Oppstartsseminar 29. mars 2017

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens øverste strategiske dokument, og kommunestyret har vedtatt å rullere planen i 2017.

Onsdag 29. mars var kommunestyret, rådmannsledelse og virksomhetsledere, hovedtillitsvalgte og –verneombud, representanter fra lovpålagte utvalg og inviterte gjester fra lokalt samfunns- og næringsliv samlet i Otta kulturhus til felles oppstarts- og forankringsseminar.

Mange gode bidragsytere bidro til en flott dag, der vi fikk eksterne perspektiv på utviklingstrekk og –muligheter for Selssamfunnet de neste 12 årene. I tillegg ble det også tid til å besøke Otta Biovarmeanlegg og Klimalaben ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Målet er at kommuneplanens samfunnsdel skal til endelig behandling i kommunestyret i juni 2018.

Det vil bli lagt til rette for bred medvirkning i planprosessen. Nyheter og bidrag vil bli lagt ut fortløpende på kommunens hjemmeside.
 

Videre framdrift:
 

  • Formannskapet 29. august 2017: Vedtak planprogram og utsendelse på høring. Formell kunngjøring om planoppstart

  • September/november 2017: Hørings- og medvirkningsperiode

  • Formannskap og kommunestyre desember 2017: Innstilling og vedtak planprogram. Her fastlegges videre prosess fram mot sluttbehandling i juni 2018

 

Innlegg fra bidragsyterne: