Kommunal planstrategi 2016-2019

Kommunestyret vedtok i sak 2/17 kommunal planstrategi 2016-2019. Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen.

Planstrategien skal være et hjelpemiddel i arbeidet med å prioritere nødvendige planer i valgperioden.