Tomter Dahle

Boligfeltet Dahle ligger ca 3 km vest for Otta og er et fint utgangspunkt for turer både i nærmiljøet og til fjells.

Markeringen på kartet er ikke satt nøyaktig på ledige tomter. Markeringen viser bare området tomtene befinner seg. Se kartutsnitt for nøyaktig plassering av tomtene.


Kartutsnitt av Dahle

På kartutsnittet nedenfor ser du hvor de ledige tomtene er lokalisert.
Ledige tomter er merket med rød prikk.

Dahle ledige tomter - Klikk for stort bilde

PDF-format av kartutsnitt: 
Her kan du laste ned kartutsnittet over DahleI i PDF-format: Dahle (PDF, 135 kB)

Her kan du se prisene på de kommunale boligtomtene