Gjengroing på Mysusæter

Gjengroing av kulturlandskapet er en generell utfordring som berører bl.a. Mysusæter.

Her er kommunen eier av en utmarksteig mellom Ula elv og Berget. Sel kommune vil utfordre alle hytteeiere i området til å bidra til at skogen tynnes ut på kommunens eiendom. Alle som ønsker å hogge egen ved kan ta kontakt med Sel kommune ved Per Arvid Bragelien, tlf 900 50 899.