Utlegglister

Eiendomsskattelistene er nå tatt inn.

Skattelista for eiendomsskatt 2017 ble lagt ut 01.03.2017 på Sel rådhus, og nettsiden til Sel kommune til 3 ukers gjennomsyn med hjemmel i § 15 i eiendomsskatteloven. 
3 uker har nå gått og listene er tatt inn.