Strategisk næringsplan for Sel 2018-2021

Strategisk næringsplan for Sel kommune ble vedtatt i kommunestyret 19.6.2017. Dokumentet inneholder også en tiltaksdel for 2017-2018.

 

Strategisk næringsplan for Sel kommune har to hovedformål. For det første skal planen markere hvilke prioriteringer kommunen de neste årene vil gjøre i sin rolle som tilrettelegger for næringslivet, næringsutvikling og arbeidsplasser. Slik avklarer vi forventninger innad i den kommunale organisasjonen og utad overfor næringslivet, potensielle etablerere, investorer og samarbeidspartnere.

Dernest skal planen være et styringsverktøy for politikerne og rådmannen og en referanse for å vurdere måloppnåelse og evaluere kommunens innsats og prestasjon.

 

 

 


Les hele Næringsstrategien 2018-2021 med tiltaksdel 2017-2018 (PDF, 685 kB)

Strategisk næringsplan for Sel kommune 2018-2021 webversjon (PDF, 5 MB)