Lyssetting av kornsiloen på Otta

I forbindelse med julegateåpningen torsdag 24. november kunne vi endelig slå på lysene til installasjonen -=O=-, på kornsiloen på Otta.

Lyssetting av kornsiloen - Klikk for stort bilde

Det er mange som har bidratt for å få dette til, så kunstneren Pekka Stokke ønsker å takke;
Hans Asbjørn Saglien (lærer på TIP, NGVGS avd. Otta)
Sagbakken glass- service Otta ved Håkon Dahlum
Bjørn Aabakken, Per Gunnar Myrhaugen og Martin Kristensen i Sel kommune
Eløk ved Kristine Sund,Steinar Sveen Tande, Stein Håvard Einangen, Kennet Johnsgård og Glenn-Rune Sørlien...
Lonbakken Mekaniske Verksted ved Håvard Lonbakken
Odd Ivar Ulsanden og alle ansatte på Felleskjøpet på Otta
Bjørn Øihusom og Tor Olav Bjørbakk Steinsvoll på NGVGS avd Otta
Elever ved Otta Ungdomsskole og NGVGS avd Otta.
Oppland Fylkeskommune, KORO og Kunstkonsulent Viel Bjerkeset Andersen.

Sel kommune er helt enige med Pekka Stokke, og takker alle sammen for super innsats! Uten dere hadde vi ikke klart å få dette til.

Lyssetting av kornsiloen - Klikk for stort bilde

Her kan dere lese litt mer om bakgrunnen for utformingen;
"O” som sirkel/syklus/kretsløp.
“O” som kule/planet/jord/sol
“O” som i Otta
Pekka ønsket at logoen skulle være noe mer enn bare sirkelen, derfor ble logoen for hele prosjektet:
-=O=-
På siloen snudde Pekka logoen 90º, for å følge byggets form, og med noen endringer i sluttfasen, ble altså logoen til det dere ser på siloen i dag.

Lyssetting av kornsiloen - Klikk for stort bildeLyssetting av kornsiloen - Klikk for stort bildeSirkelen er konstruert av elever på Teknikk og industriell produksjon ved NGVGS avd. Otta
Den har fått en kraftig LED-lysslange innfelt i rammen, og blitt montert fast i betongen.
Alle lysene kontrolleres individuelt.
Stålringen fungerer som “fyrtårn” og logopunkt både på dag- og nattestid.
De hvite “stavene” styres per pixel, dvs. 32 lyspunkter i hver stav.

Slik kan en få mange typer animasjoner og variasjoner i installasjonene, og alt er styrt av data fra Klimalaben.
Og nettop koblingen mellom Klimalaben og lysinstallasjonen er det innovative og spennende med dette prosjektet. Det er vær- data fra Klimalaben som bestemmer hvordan installasjonen til en hver tid ser ut. Om det er kaldt, varmt, vind, sol osv, så er det det som bestemmer hvilke lamper som lyser, hvordan de lyser, og hvilke farger de har!
Mere om data fra Klimalaben sine installasjoner, finner dere på www.klimalab.no
Dette er ett temporært prosjekt. Det vil si at det skal stå i 3-5 år.

Vegskille er et fylkeskommunalt kunstprosjekt i samarbeid med kommunene i Gudbrandsdalen. Kunsten skal være med på å utvikle tettstedene langs nye E6.
Vegskille er et prosjekt i satsingen «Ny E6 – en regional utviklingsmotor». Satsingen er et samarbeid mellom Statens vegvesen v/E6 Biri-Otta-prosjektet, Oppland fylkeskommune og Visit Lillehammer, med støtte fra KORO`s KOM midler, for å utnytte de mulighetene som etableringen av ny E6 gir.
Målet er å gi trafikantene gode reiseopplevelser på og langs E6 i Gudbrandsdalen.

Alle foto: Erik Berg-Johansen
Video: Sel kommune