Ledig næringsareal/tomter på Sandbumoen

Sel kommune har ledig næringsareal innenfor Sandbumoen industriområde. Arealet er i sluttfasen på opparbeidelse og ligger innenfor gnr. 315 bnr. 18/124. Gudbrandsdal slakteri er planlagt etablert på tilgrenset areal. Disponerer dere næringsareal her er dere sikret lokalisering midt mellom Oslo og Trondheim.

Adresse: Moavegen 6.

Kontraktsform er festeavtale og vil gjenspeile de faktiske kostnadene Sel kommune har hatt ved opparbeidelse av tomtene. Arealet er regulert til industri.

Utsnitt plankart:

Sandbumoen - utsnitt plankart - Klikk for stort bilde  

Kartutsnitt:

Sandbumoen - kartutsnitt - Klikk for stort bilde 

Tilgjengelig areal:

Sandbumoen - tilgjengelig areal - Klikk for stort bilde 

Tildeling av tomt/areal blir bestemt politisk. Det bes derfor om en kortfattet skriftlig søknad som bla. bør inneholde: 

  • Tydelig plan for drift på arealet
  • Angi hvilket areal det søkes om, og med et kartutsnitt hvor arealet er markert
  • Grunnflate på planlagt bygg
  • Beskrive hva arealet skal brukes til og tidsplan for tiltak
  • Beskrivelse av hvordan bruken av arealet imøtekommer den helhetlige utviklingen av området.

 

Søknaden sendes: postmottak@sel.kommune.no

 

Vi ser frem til at dere tar kontakt!

 

Kontaktinformasjon:

Torfinn Stenersen Næringssjef

Torfinn.stenersen@sel.kommune.no

Telefon 61700700/90551701

 

Thomas Lie v/Kommunal eiendom

Telefon 61700700/970 61 667.

Thomas.lie@sel.kommune.no

Kontakt

Torfinn Stenersen
Næringssjef
Telefon 905 51 701
Mobil 905 51 701
Thomas Lie
Eiendomsforvalter
Mobil 970 61 667