Fallviltgruppe - påkjørsel av dyr

Skulle du komme i skade for å kjøre på dyr langs vegen, plikter du som sjåfør å stoppe og varsle fra til enten lokal fallviltgruppe eller politiet (tlf 02800).

Fallvilt/ettersøksjegere i Sel kommune:
Jan Olav Solstad (leder) mobil 991 67 186
Per Erik Sannes mobil 994 22 578
Bjørn Svelstad mobil 901 24 351
Bjørn Sæta mobil 990 09 658
Einar Lyen mobil 901 43 413
Odd Rindhølen mobil 918 53 850
Jørund Båtstad mobil 970 75 411