Stolpejakten

Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner. Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en app på mobilen, slik at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med. Tilbudet er gratis

Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i byen og distriktet. 

Som en av de første i Gudbrandsdalen nord for Lillehammer startet Sel opp med Stolpejakten i 2017. Det ble satt ut i alt 50 stolper rundt omkring i kommunen, med ulik vanskelighetsgrad (Sel, Otta og Selsverket, Mysusæter, Dahle, Sandbumoen og Heidal).

Initiativtager er Folkehelsegruppa i Sel og arrangører er Heidal idrettslag, Sel idrettslag og Otta idrettslag i samarbeid med Sel kommune, Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal, Sandbumoen vel, Dahle vel og Mysusæter vel. Gjensidigestiftelsen har gjennom tilskudd på 140.000 kroner, gjort det mulig å realisere Stolpejakten.

Vi vil også takke lokale bedrifter og organisasjoner som har bidratt med sponsormidler:

  • Sparebank1 Gudbrandsdal
  • Nasjonalparkriket Reiseliv
  • Thon Hotel Otta
  • Kiwi Otta og Heidal

Stolpejakten 2018 starter 1. mai. Bli med DU også da vel !