Kulturmidler

Lag og organisasjoner kan søke om tilskudd til kulturformål.

Søknadsfrist 1. april:

  • driftstilskudd til forsamlingshus
  • tilskudd fra Sel Ungdomsråd.


Søknadsfrist 15. mai:

  • driftsstøtte til idrettslag


Her finner du søknadsskjema