Kulturmidler

Lag og organisasjoner kan søke om tilskudd til kulturformål.

Søknadsfrist 1. mai:

  • tilskudd til kulturformål
  • driftstilskudd til forsamlingshus


Søknadsfrist 15. mai:

  • driftsstøtte til idrettslag