Lag og organisasjoner kan søke om tilskudd til kulturformål.