Timeplan for gruppeundervisning skoleåret 2017/2018

Dans:

På grunn av store danseparti, har vi sett oss nødt til å dele opp gruppene fra høsten. Det betyr at noen får andre tider enn tidligere, men vi håper dette ikke skaper for store problemer for dere.

For barna, og Eldri, vil en slik oppdeling bli mye bedre. Håper på forståelse for dette.

Sted: dansesalen i Otta samfunnshus

Dans 1 (1.-2. klasse): tirsdager kl. 14- 15 (blir møtt på brua som vanlig etter endt skoledag)
Dans 2 (3.-4. klasse): mandager kl. 14-15 (blir møtt på brua som vanlig)
Dans 3 (5.-6.  klasse): tirsdager kl. 15 - 16
Dans 4  (7. klasse): mandager kl. 15 - 16
Dans 5 (ungdomsskolen): tirsdager kl. 17 - 18

 

Musikal/ teater:

Tirsdager kl. 16 - 17

Sel: gymsalen på Sel skule

Musikal 1 (1.-4 klasse): onsdager kl. 11-12
Musikal 2 (5. – 7. klasse): onsdager kl. 14-15

 

Heidal:

Musikal: torsdager kl. 18 – 19

 

Visuell kunst:  

På Otta ungdomsskole

Onsdager kl. 17.00 – 18.15