Teater

Teater blir gitt som gruppeundervisning, og i denne gruppa jobbes det med improvisasjon, dramatisering av historier og teaterleik. Teatergruppa har også en sentral rolle i tverrfaglige forestillinger og prosjekter.
 
Teater er delt inn etter alder,
2.- 5. trinn
6. -8. trinn
 
Undervisningen foregår på Otta samfunnshus
 
Lærer er Reidun Aasgaard