Riving Loftsgårdsbakken 2 og 4 (Jernbaneboliger)

Sel kommune starter opp i januar 2019 med riving av Loftsgårdsbakken 2 og 4. 

Med bakgrunn i fagvurderinger og tilstandsrapporter vedtok Sel Formannskap i 2018 riving av disse 2 byggene.

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Sel Kommune Eiendom har inngått avtale med Bjørnevolden Maskin as for riving / sanering av byggene.

For å ivareta egen og andres sikkerhet under arbeidet, har entreprenør gjennom sin saneringsplan og sikkerhetsvurderinger bestemt at de vil avsperre området rundt hvert bygg under arbeidet. I en periode frem mot slutten av februar 2019 vil dagens innkjøring til Loftsgårdsbakken 6 være sperret, slik at innkjøring for området vil være nord for Loftsgårdsbakken 4 i denne perioden. (se vedlagte skisse)
Entreprenør vil utføre nødvendig skilting brøyting og strøing av innkjøring og veg mens dette pågår.

Klikk for stort bilde

Gjennomføring av arbeidet:

Arbeidet vil bli utført i 2 like faser med Loftsgårdsbakken 2 som fase 1 og Loftsgårdsbakken 4 som fase 2.

Arbeidsoperasjoner i fasene:

Sikring og avsperring av anleggs, rydding fjerning av tekniske installasjoner utvendig og innvendig, nedtak av piper og takkonstruksjon før maskinell rivning av byggningskropp, utgraving av kjeller og tilbakefylling av masser / planering.

  • Planlagt ferdig fase 1 månedsskifte feb / mars
  • Planlagt ferdig fase 2 (hele prosjektet) innen 30 april.

Sel Kommune Eiendom og entreprenør Bjørnevolden maskin as ønsker å utføre dette så skånsomt og hensynsfullt som mulig overfor naboer og områder rundt anlegget.

Vi ber alle som ferdes i området om å vise forsiktighet under arbeidet.

Ved eventuelle spørsmål kontakt med:

Sel Kommune Eiendom v prosjektleder Per Ivar Dahlum på tlf 913 09 760
Bjørnevolden Maskin as v Daglig Leder Roy Frode Bjørnevolden på tlf 908 49 885

Kontakt

Per Ivar Dahlum
Prosjektleder
Mobil 913 09 760