Rådgivende enhet for russaker

Stortinget vedtok at det fra 1.juli 2022 skal opprettes rådgivende enhet for russaker i alle landets kommuner.  Dette henger sammen med rusreformen og  endringer i straffeloven.

Enhetens primæroppgave er å gi oppfølging, råd og veiledning til personer som ilegges møteplikt for enheten, herunder gjennomføre ruskontroll dersom dette er satt som vilkår.

Kontaktperson for den nye rådgivende enheten blir Sigri Dahln; tel: 950 058 98
e-post: sigri.dahl@sel.kommune.no

Rus- og psykisk helsetjeneste også kan kontaktes hvis Sigri Dahl ikke er tilgjengelig:
Bente Haugen, tlf 47663494