Hverdagsrehabilitering i Sel

Sel kommune startet i 2015 opp med forsøk på hverdagsrehabilitering som arbeidsmetode. Dette er et samarbeid mellom hjemmetjenesten, fysioterapi- og ergoterapitjenesten. Vi fikk tildelt 990.590 kroner i prosjektmidler fra Fylkesmannen som brukes til 0,5 stilling innen hver av de tre tjenestene.

Hverdagsrehabilitering går ut på å fokusere på den enkelte bruker sitt behov for å gjøre de i stand til å mestre egen hverdag mest mulig på egenhånd.