Rehabilitering

Rehabiliteringstjenesten i Sel kommune består av: 

Fysioterapitjenesten:

Fagleder:
Anne Kjersti Sørhaugen - mobil: 922 20 278
- Frisklivsveileder

Britt Sagflaten - mobil: 941 61 499
- 50% NGLMS (fysio)
- 50% Fysio

Thale Lindstad - mobil: 415 37 286
- 100% Fysio
- Hverdagsrehabilitering

Turnusfysioterapeut - mobil: 90 12 46 78

Ergoterapitjenesten:

Fagleder:
Britt Slettmoen - mobil: 950 40 552
- Hverdagsrehabilitering

Mona Lisa Skomakerstuen - mobil: 948 23 435
- Hovedkontakt i kommunen for NAV hjelpemiddelsentralen
- Demensteam

Ergoterapeut har følgende kontaktpersonoppgaver:
- Hørselskontakt
- Synskontakt

Besøksadresse til ergoterapi- og fysioterapitjenesten:

Adresse: Selsvegen 20, inngang fra Wildenveys gate

Kommunalt lager for tekniske hjelpemidler:

Jonny Hugo Johansen - mobil: 975 67 243
- Hjelpemiddelformidler

Besøksadresse:  Skansen 1A - Otta

Kontakt

Rehabilitering Kontor
Hovednummer ergo- og fysioterapitjenesten
Mobil 911 35 158

Adresse

Besøksadresse til ergoterapi- og fysioterapitjenesten:

Selsvegen 20, inngang fra Wildenveys gate

Telefon kontor: 911 35 158