Psykisk helse

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg i Sel kommune gir tjenester til voksne mennesker med psykiske helseproblemer og personer med rusavhengighet.
Det ytes også tjenester til personer med ROP-lidelser (samtidig rusmisbruk og psykisk helseproblem).

Vårt mål er å bidra til at personer innenfor målgruppene får redusert omfanget av sine problemer, og bedre blir i stand til å mestre eget liv.

Vi kan tilby

  • Planlagte og strukturerte samtaler på kontoret eller hjemme hos brukeren
  • Bistand til å mestre livet i egen busted
  • Koordinering av individuell plan, ansvarsgrupper, ulike tverrfaglige instanser
  • Støtte til familie / pårørende
  • Hjerterommet (1.etasje Aktivitetshuset) fra mandag til fredag fra kl.1000 til kl.1400.

Samarbeid

Vi har tett samarbeid med fastlegene, psykiatrisk poliklinikk (DPS), NAV, helsestasjon, barnevernet, skoler, politi og andre hjelpeinstanser.

Annen informasjon

Tjenesten er gratis, og vi har taushetsplikt. Tjenesten er underlagt virksomhetsområdet Tildelingskontoret.

Kontakt

Postadresse: Botten Hansensvei 9, 2670 Otta. Besøksadresse: Botten Hansensvei 9, 2. etg., 2670 Otta. Kontortid Mån – Fre. 08.00 - 15.30

Kontakt

Synnøve Solstad
Avdelingsleder
Mobil 415 37 282

Adresse

Sel rådhus, servicetorget

Botten Hansensgate 9

2670 Otta

Tlf. 617 00 700

E-post: postmottak@sel.kommune.no

Sikker innsending: eDialog