Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

USHT- Utviklingsenter for sykehjem og hjemmetjenester. USHT er en nasjonal satsing for pleie og omsorgtjenster og hjemmetjenester. Visjon er "Utvikling gjennom kunnskap". Utviklingsenteret skal bidra til gode pleie- og omsorgstjeneste i kommunen. Understøtte gode lokale iniativ til kvalitetsforbedring og være et virkemiddel for implementering av nasjonale føringer. De primære målgruppene er rettet mot ansatte og beslutningstakere og brukere av  pleie og omsorgstjenestene.

Hvem er USHT? Vi har fire faste ansatte i tillegg til flere innleide prosjektmedarbeidere. Prosjektmedarbeidere leies inn på bakgrunn av eksterne tilskudd fra blant annet Helsedirektoratet. I Nord Gudbransdal er Irene Amundgård irene.amundgard@dovre.kommune.no, tlf.481 40483,  nsatt som prosjekt medarbeider med kontorplass i Dovre kommune.

http://www.utviklingssenter.no/