Orientering til pasienter og pårørende

Er du rammet av kreft?
Jeg er så sliten - er det vanlig ?
Hva med barna mine?
Jeg får cellegiftbehandling - kan jeg passe barnebarna mine ?
Dette greier jeg ikke alene !
Hva med økonomien ?

Kreftkoordinator er et tilbud til deg som har eller har hatt kreft og til deg som pårørende. Du kan ta direkte kontakt, du trenger ingen henvisning og det er kostnadsfritt.

Kreftkoordinatoren

  • kan gi deg informasjon og formidle kontakt om relevante tilbud og tjenester både for voksne, ungdom og barn
  • har kontordag ved NGLMS og ute i den enkelte samarbeidskommune

Kreftkoordinatoren samarbeider med kreftkontaktene i Sel, Vågå, Lom og Skjåk:

Sel Solveig Kyte 415 37 280 sol.kyte@online.no
Vågå Bente Aasheim 970 52 651 bente.aasheim@vaga.kommune.no
Lom Anne Cathrine Aas Sandvoll 975 06 860 anne.sandvoll@lom.kommune.no
Skjåk Gry Kveen 909 34 931 gry.kveen@skjak.kommune.no