Kreftkontakt i Sel - Solveig Kyte

Kreftkontakten i Sel har kontordag hver onsdag fra kl 08.00 – 15.30

Kontoret ligger på Selsro bo- og servicesenter. Besøksadresse: Iver Taugsgate 2, 2670 Otta.

Ønsker du råd, veiledning eller hjelp til å finne svar i forbindelse med kreftsykdom så ta kontakt!

Det kan være:

  • støtte til å mestre sykdommen
  • oppfølging i påvente av, under og etter kreftbehandling
  • behov for støtte som pårørande til kreftsyk
  • hjelp til symptomlindring -i samråd med fastlege/sykehus
  • hjelp til kontakt med spesialisthelsetenesten

Ingen forblir uberørt av en kreftdiagnose. Å få kreft er å bevege seg inn i det ukjente.

Du kan få hjelp på vegen – om du ønsker det.

Kontaktinformasjon:

Solveig Kyte
Vidareutdanning i lindrende behandling
Mobil: 90 56 37 49
solveig.kyte@sel.kommune.no