Kreftprosjekt i Lom, Sel og Vågå

Kommunene Lom, Sel og Vågå deltar i kreftprosjektet som administreres fra NGLMS. Hilde Aarvik er tilsatt i prosjektet som regional kreftkoordinator for disse kommunene. Kreftkoordinator vil jobbe både på individnivå og systemnivå innen kreftomsorg. Kreftkoordinatoren har kontor ved NGLMS sine lokaler på Otta, og kan komme til de andre kommunene ved behov.

Det er utarbeidet handlingsplan og veiledere for kreftomsorgen i kommunene. Handlingsplanen er godkjent av kommunestyrene i Lom, Sel og Vågå.  

Kontakt

Hilde Aarvik
Kreftkoordinator NGLMS
Mobil 917 66 351